KRICH!!! Musikteater från strid till tröst

26.05.2017 / 12.00 / Nya Paviljongen
Västra skolstigen 1-3

Ungdomar uppträder för ungdomar vid en konsert där dramaturgin kretsar kring konflikter och försoning. Med finns såväl gatukonst som klassiskt program. Vad gäller innehåll och artister har det mångkulturella många dimensioner, dansare och musiker från olika kulturer medverkar. Programmen som riktar sig till skolor erbjuder många samtalsämnen om aktuella frågor.

Ungdomsbarockorkestrarna Bachs Erben (Michaelstein) och Itis Ensemble
Heike Hennig, regi och koreografi

En konsert för musikklasser och skolor som kulimination på våren. I konserten ingår kulturutbyte och samarbete med skolor och familjer i form av inkvartering av tyska gäster i hemmen. Även gemensam fritidssysselsättning planeras. Uvertyren förverkligas i samarbete med en finländsk ungdomsorkester. Bachs kantater förses med nya sammanhang.

Musiktermen Concertare härstammar från ordet för ”tävling/konflikt”. I detta musik- och dansprojekt möts konflikt- och krigstillstånd, som vi inte kan undvika i människolivet. Det kan handla om inre konflikter, konflikter med närstående, lokala eller världsomfattande krig.

Alla upplever vi stunder av glädje och olycka. Bland närstående kan vi uppleva frustration, och dessutom hat och oförståelse, konflikter mellan vänner, mellan föräldrar och barn samt stridigheter mellan grannar, skolelever, älskande, nyss inflyttade, bilister eller kolleger.

Vi strävar efter försoning i konfliktsituationer men ibland finns ingen lösning på osämjan, diskussionerna rinner ut i sanden och vi kan inte undvika brytningar. Även harmonisk samvaro kan drabbas av frakturer, små vågrörelser kan växa till stora svajanden och konflikter kan inte undvikas. Det blir apokalyptisk röra, skarp smärta, tragisk tystnad, flykt och sorg... men någonstans väcks ändå trösten och hoppet om försoning, förlåtelse och en ny början.

Inom barockmusiken finns motsvarigheter till många slags känslotillstånd även som fysisk upplevelse. Alla medverkande i detta ungdomsprojekt, såväl musiker som dansare, är delaktiga i musikaliska avsnitt och rörelseavsnitt. Uttrycket är mångsidigt tack vare gruppkoreografi.

De sjutton ungdomarna i barockorkestern samt två dansare och koreografen Heiki Henning bygger upp en laddning mellan krigs- och konfliktsituationer och fridfull samexistens. I verktygslådan ingår barockmusikens harmonier och dissonanser, mild dans samt kroppslig extas såsom gatudansen krumping, nutidsdans eller breakdance. Vid sidan om barockmusik hör vi också nutida ljudvärldar, som skapar broar mellan olika epoker och platser.

Ungdomsbarockorkestern Bachs Erben från Tyskland (16 ungdomar)
Dansare: Lukas Steltner, Hong Thai Nguyen
Itis Ensemble; Finländsk ungdomsorkester (Hanna Pesonen, instudering)
Heike Hennig, regi och koreografi

Georg Kallweit och Raphael Alpermann, musikalisk ledning