Georg Kallweit


Encanto Music har bett den ansedda violinisten Georg Kallweit att agera konstnärlig ledare för festivalen. Efter att ha lämnat sin ordinarie tjänst vid Berlins filharmoniker har Georg Kallweit länge ägnat sig åt barockmusik och är verksam bl.a. som konsertmästare för Akademie für Alte Musik Berlin. Kallweits historia med orkestern i fråga sträcker sig över tiotals inspelade skivor, åtskilliga priser samt regelbunden konsertverksamhet i olika delar av världen i både solistiska uppgifter och som dirigent. Till hans styrkor hör, vid sidan om hans färdigheter som violinist, förmågan att skapa imponerande programhelheter. Som musiker är Kallweit varm och mångdimensionell, och på senaste tiden har han också deltagit i att utveckla projekt där många olika sceniska och musikaliska element förenas i Berlin.

Georg Kallweit är eftertraktad som gästdirigent för olika orkestrar. I Finland har Kallweit nyligen figurerat som dirigent och solist för Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri och tidigare som dirigent och huvudsakliga gästande solist för Finländska barockorkestern. Den finländska pressen reagerade också ivrigt på de livfulla konserterna som Kallweit dirigerade.

http://encanto.fi/blogi/was-ich-liebe/