Leo van Doeselaar


Leo van Doeselaar har studerat orgelspel för Albert de Klerk och pianospel för Jan Wijn vid Amsterdams konservatorium. Han har avlagt diplom i bägge instrumenten och fick specialpris för sitt orgeldiplom. Strax efter detta bekantade han sig med historisk uppförandepraxis och studerade fransk orgelmusik samt fortepianospel.

Som organist i Nederländska Bachsällskapet medverkar Leo aktiv i video- och audioprojektet ”All of Bach”. Som organist vid Kungliga Concertgebouw i Amsterdam har han uppträtt med talrika ryktbara orkester och ensembler. Han har gjort talrika skivinspelningar, varav flera belönats med priser.