Hanna Haapamäki


Blockflöjtisten Hanna Haapamäki är känd som en aktiv och ivrig musiker, som har spelat som solist och kammarmusiker i otaliga ensembler och orkestrar för tidig musik. Hanna är medlem i barockensemblen Baccano och blockflöjtskvartetten Bravade. Hon spelar blockflöjt och traversflöjt också i Helsingfors barockorkester och Den finska barockorkestern (FIBO). Hanna har konserterat på många festivaler, både i Finland och utomlands. Förutom solist- och kammarmusikeruppdragen, ligger barnkonserterna Hanna nära om hjärtat. Hon har konserterat och fört fram barockmusikens glädjebudskap i daghem och skolor runt om i Finland.

Hanna undervisar blockflöjt vid musikinstituten i Esbo och Kyrkslätt. Sin utbildning har hon fått vid Sibelius Akademin, Stadia och vid Konsevatoriet i Amsterdam, under ledning av Rabbe Forsman, Petra Aminoff, Saskia Coolen och Jed Wents. www.hannahaapamaki.com