Laura Kajander


Encanto Music rf är en förening som grundats på Laura Kajanders initiativ. Kajander svarar för föreningens produktionsverksamhet. Hon har en magisterexamen i altviolin och är en erfaren kammar- och barockmusiker. Just nu är hon verksamhetsledare för Finländska barockorkestern, vilket har gett henne värdefulla erfarenheter i att organisera både större och mindre produktioner, samt i att verka som en inspirerande del av ett team som utvecklar nya koncept. Encanto Music rf är ett sätt att ta ställning för de berikande betydelser internationella samarbeten har.